Ons 9 fasen concept

Bouwmanagement MONEL werkt altijd volgens het 9 fasen concept. Dit concept is een logische opbouw als het gaat om het bouwen of verbouwen. Uiteraard bepaalt het moment waarop u ons inschakelt de instapfase.

Fase 1: Programma van eisen opstellen

Als voorbereiding op de volgende fasen bespreken wij kosteloos uw programma van eisen. Indien het voor een juist advies gewenst is zullen wij noodzakelijke informatie inwinnen bij de diverse overheidsinstanties.

Fase 2: Haalbaarheid project

Aan de hand van uw programma van eisen maakt MONEL voor u een overzicht van de totale kosten. In dit kostenoverzicht worden de kosten bepaalt van aankoop tot en met inrichting. Er wordt een gespecificeerde raming gemaakt van de bouw- en overige kosten aan de hand van het gewenste woon- of de gewenste bedrijfsoppervlakte en inhoud. Deze kosten zullen leidend zijn in de vervolgfasen en bouwmanagement MONEL waakt ten aller tijde over uw budget. Deze fase is bedoelt om te achterhalen of uw wensen en eisen passen binnen het beschikbare budget.

Fase 3: Vergunning

In deze fase onderzoekt bouwmanagement MONEL of de tekeningen, constructietekeningen, EPN-berekeningen, toetsing bouwbesluit en vergunningsaanvraag aanwezig zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Samen met u gaan we een aantal architecten en constructeurs selecteren, offertes aanvragen, u begeleiden in het gunningsadvies met als doel om tot een schriftelijke overeenkomst te komen met de gekozen partijen.

Samen met u en de gekozen architect gaan we het traject in van schetsontwerp tot en met de definitieve tekening. Hierbij gaat de gekozen architect uw wensen en eisen vertalen in tekenwerk. MONEL zal u aan de hand van deze tekening adviseren over de te gebruiken bouwmaterialen, constructies, bouwmethode, afwerking en installatiewerk. Om de juiste EPC (energie Prestatie Coëfficiënt) te behalen zullen we een duidelijk advies geven over de toe te passen installatietechniek.

Fase 4: Technische omschrijving (Bestek)

In deze fase levert bouwmanagement MONEL een technische omschrijving, waarin de voorwaarden over regelgeving, materialen, werkwijze, verzekeringen, garanties en de uit te voeren werkzaamheden staan genoemd. De totale bouw wordt in deze fase schriftelijk voor u vastgelegd.

Fase 5: Ruimte staat (keuze materiaal en kleuren)

De technische omschrijving zal in deze fase aangevuld worden met een ruimte staat. Hierin vermelden we van elke ruimte in het te bouwen object de te gebruiken kleuren, materialen en afwerking.

Fase 6: Planning en de financiële afspraken

Zoals u ziet is in de voorgaande fasen tot in detail omschreven hoe het woon- of bedrijfspand er uit komt te zien en welke bouwwijze, in combinatie met materiaalkeuze gehanteerd zal gaan worden. In overleg met u zullen wij een aantal bedrijven selecteren en verzoeken om te offreren.

MONEL zal de offertes nauwkeurig beoordelen, vergelijken en met u bespreken. Uiteraard moeten de offertes naadloos aansluiten op de overeengekomen tekeningen, berekeningen, technische omschrijving en de ruimte staat. Na de definitieve keuze zullen wij een contract opstellen.

Fase 7: Planning en de financiële afspraken (onderaannemers in eigen beheer)

Na het beoordelen van de offertes in de vorige fase van ons concept, kunt u er in overleg voor kiezen om gedeelten van het bouwplan in eigen beheer uit te laten voeren. Wij zullen de offertes beoordelen, vergelijken en een advies uitbrengen met betrekking tot de te kiezen onderaannemer. U kunt dan denken aan schilderwerk, stukadoorswerk, interieurbouw, aankoop keuken, tuinaanleg enz. Deze fase kan een belangrijk onderdeel vormen in de realisatie van uw woon- of bedrijfspand.

Door deze werkzaamheden separaat te vergelijken kan in vele gevallen een aanzienlijk kostenvoordeel bereikt worden. De voorgaande fasen leiden ertoe dat de bouwprestatie inmiddels is gecontracteerd op basis van regelgeving, constructievisie, materiaalkeuzes, tijdsplanning en bouwsom.

Fase 8: Realisatie

Tijdens de realisatie fase voeren wij de directie in overleg en namens u als opdrachtgever. Wij zullen erop toezien dat alles wordt uitgevoerd naar de eisen van de inmiddels gesloten overeenkomst. Wij geven aanwijzingen op en buiten de bouwplaats, zien erop toe dat alle tekeningen juist zijn en gebruikt worden. Tevens controleren wij alle in rekening gebrachte kosten en bewaken de planning.

Fase 9: Oplevering

In deze laatste fase maken wij een proces-verbaal van oplevering. Hierin staat nauwgezet de lijst met tekortkomingen die binnen de afgesproken termijn moeten worden aangepakt. Ook controleren we de laatste rekeningen en begeleiden de tekortkomingen tijdens de onderhoudstermijn. Uiteindelijk volgt er een tweede, tevens eindoplevering.